Organigrama curpinde toate funcţiile din cadrul Biroului Executiv SSFB. Consiliul Director include Președintele, Vicepreședintele pe Relații Externe, Vicepreședintele pe Relații Interne, Vicepreședintele Fianciar și Secretarul General.

  • Președinte

Președintele coordonează activitatea SSFB și reprezintă Societatea în raport cu terţii, precum reprezentanţii studenţilor, cadrele didactice, conducerea Facultăţii de Farmacie Bucureşti, Conducerea Universităţii de Medicină și Farmacie „Carol Davila” București, reprezentanții asociațiilor studențești partenere și partenerii din domeniile farmaceutic și nonfarmaceutic.

Împreună cu echipa, dezvoltă strategia și obiectivele de lucru pentru următorul mandat, asigurându-se de respectarea Misiunii și a Viziunii Societății.

Proiectele pe care acesta le organizează sunt Gala Aniversară SSFB, Team Vision SSFB, Deschiderea Anului Universitar, în colaborare cu conducerea Facultății, și Școala de Vară SSFB, ori de câte ori contextul permite desfășurarea acesteia.

Președintele este omul care conturează mediul prielnic în care întreaga Comunitate SSFB să se dezvolte și care să îi motiveze să producă o schimbare pozitivă în rândul populației. 

Vicepreședinte pe Relații Externe

Vicepreședintele pe Relații Externe este persoana la care membrii Departamentului de Externe, reprezentați de Coordonatorul de Mobilități Studențești, Coordonatorul de Relații Publice, Coordonatorul de Publicații, Coordonatorul de Imagine și Design și Local Exchange Officer, pot apela atunci când au nevoie de sprijin și, în același timp, reprezintă facilitatorul comunicării dintre aceștia și  Consiliul Director.

De asemenea, Vicepreședintele pe Relații Externe menține legătura între organizațiile externe din care SSFB face parte și Societate. Astfel, acesta promovează oportunitățile oferite de aceste organizații la nivelul asociației locale și favorizează participarea studenților în cadrul acestora. În acest sens, un proiect al Vicepreședintelui pe Relații Externe este Săptămâna de Externe.

Acesta se ocupă de gestionarea site-ului SSFB și este implicat activ în proiectele tuturor departamentelor din sfera Externelor.

Meniu

Vicepreședinte pe Relații Interne

Vicepreședintele pe Relații Interne este, întâi de toate, orientat către sprijinirea membrilor Departamentului și realizarea unei echipe eficiente împreună cu aceștia. Acesta colaborează cu cei 4 Coordonatori ai Departamentului de Interne: Sănătate Publică, Educație și Practică Farmaceutică, Resurse Umane și Reprezentare Studenți, cu scopul de a dezvolta proiectele Departamentelor, conducând astfel la consolidarea Misiunii Societății. De asemenea, facilitează comunicarea dintre aceștia și ceilalți membri ai Consiliului Director.

O altă atribuție a Vicepreședintelui pe Relații Interne este conectarea trecutului cu prezentul, fiind puntea de legătură dintre Societate și Comunitatea de Alumni.

Proiectul organizat de Vicepreședintele pe Relații Interne este Prescrie un zâmbet! :), proiect de tradiție al Societății.

Vicepreședinte Financiar

Vicepreședintele Financiar coordonează activitatea de strângere de fonduri pentru organizarea proiectelor și pentru susținerea financiară a Societății. Acesta menține legătura cu partenerii din domeniul farmaceutic sau domeniul nonfarmaceutic, se ocupă de scrierea aplicațiilor de proiect pentru linii de finanțare nerambursabilă, este responsabil de gestiunea financiar-contabilă a Societății, formează și coordonează Echipa de Fundraising.

Proiectele pe care acesta le organizează sunt Târgul Farmaceutic ExpoPharma și Workshop-ul de Fundraising

Secretar General

Secretarul General este membrul Biroului Executiv responsabil de realizarea și actualizarea constantă a documentelor necesare funcționării Societății. Redactează minutele aferente fiecărei ședințe, se ocupă de organizarea Adunărilor Generale SSFB, înregistrează contractele de voluntariat, eliberează adeverințe și certificate de voluntariat. 

Coordonator al Departamentului de Sănătate Publică

Coordonatorul Departamentului de Sănătate Publică se ocupă cu organizarea campaniilor de Sănătate Publică și de coordonarea voluntarilor în cadrul acestora. Scopul departamentului este producerea unei schimbări pozitive în rândul populației, prin realizarea unor proiecte de interes general din sfera sănătății, în urma cărora voluntarii deprind cunoștințe din aria subiectului dezbătut. Activitățile desfășurate în cadrul acestui departament se adresează tuturor categoriilor de vârstă, prin proiectele componente ce se desfășoară atât la nivel local, cât și la nivel național (FASFR) și internațional (EPSA, IPSF).

Coordonator al Departamentului de Educație și Practică Farmaceutică

Coordonatorul departamentul de Educație și Practică Farmaceutică vine în ajutorul studenților farmaciști conturând ascensiunea acestora către o carieră de succes la finalul celor 5 ani de facultate, organizând proiecte pliate pe nevoile studenților.

Coordonatorul acestui departament mizează tot ce are pe dezvoltarea profesională a studenților farmaciști, promovarea și încurajarea cercetării științifice, dar și încurajarea elevilor de liceu în a descoperi ceea ce înseamnă facultatea noastră prin proiecte ca: Informarea în licee, Simularea Examenului de Admitere. Astfel, ne dorim o promovare cât mai eficientă a profesiei de farmacist, înlăturarea stereotipurilor din actuala societate, dar și informarea studențiilor asupra oportunitățiilor pe care le au după terminarea studiilor.

Coordonator al Departamentului de Resurse Umane

Resursă umană înseamnă oameni. „HR-ul” e cel care aduce oamenii aproape, are grijă de interesele lor și încearcă în mod constant să contribuie la dezvoltarea lor personală. 

Atribuțiile acestui coordonator diferă foarte mult în funcție de contextul organizației din care face parte. În cadrul SSFB, el are de organizat următoarele: Campanii de Recrutare, Săptămâna Bobocului, SSFBuddy, Teambuilding, Back to School Party, Balul Bobocilor, Petrecerea Halatelor Albe, Learning Journey.

 Pe lângă toate acestea, el se mai ocupă și de bunăstarea oamenilor. Cu alte cuvinte poți apela la el dacă: ai nevoie să discuți cu cineva, ai o problemă cu cineva din cadrul Societății, nu știi cum să găsești oportunități în care să te implici sau ai orice fel de sugestie pentru el sau asociație. 

Coordonator al Departamentului de Reprezentare Studenți

Departamentul de Reprezentare are ca și nucleu studenții. Coordonatorul acestui Departament  este cel care menține legătura între studenți, cadre didactice și Societate, organizează Alegerile Studenților Reprezentanți, ajută la organizarea ierarhică a anului I, informează studenții în legătură cu acordarea burselor și  modificarea metodologiilor, cunoaște regulamentele și se asigură de buna respectare a acestora. De asemenea, el este reprezentant al studenților în Consiliul Facultății și/sau Senatul Universitar, dacă este ales, realizează activități ce au ca scop dezvoltarea studenților în domeniul reprezentării și menține legătura cu Centrul de Consiliere Psihologică, Educațională și Profesională.

Coordonator al Departamentului de Mobilități Studențești

Departamentul de Mobilități Studențești are ca scop dezvoltarea abilităților profesionale ale studenţilor farmacişti, dobândirea de noi cunoștințe în domeniul farmaceutic, schimbul de experienţă și îmbunătăţirea contactelor între studenţii Facultăţilor de Farmacie. Coordonatorul acestui departament se ocupă de organizarea și buna desfășurare a programelor de mobilități studențești: InterFarma și InterPractis.

Coordonator al Departamentului de Relații Publice

Coordonatorul Departamentului de Relații Publice (PR) este cel care se ocupă de administrarea paginilor de social media ale Societății (Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube), pentru a crește vizibilitatea proiectelor atât în rândul studenților farmaciști, cât și a publicului larg. În plus, caută strategii de creștere a reach-ului atât în mediul online, cât și offline, prin centralizarea și analizarea datelor statistice. 

Coordonator al Departamentului de Publicații

Coordonatorul Departamentului de Publicații este editorul și redactorul-șef al materialelor tipărite de Societate. Acesta produce, editează și încarcă articolele de pe SSFBlog, realizează Newsletter-ul lunar SSFB, formează și coordonează echipa de Publicații, realizează Ghidul Bobocului Farmacist și aparițiile bianuale ale revistei pHarma Student. De asemenea, acest coordonator are un rol esențial în echipa de producere a Podcastului SSFB.

Coordonator Imagine și Design

Coordonatorul Departamentului de Imagine și Design se ocupă de imaginea Societății atât în mediul online, cât și offline, prin realizarea de materiale vizuale pentru platformele de social media și materialele tipărite. Acesta se ocupă de editarea digitală a materialelor pentru campanii și proiecte naționale și locale, păstrează uniformitatea vizuală, formează și coordonează echipa de Imagine și Design.

Local Exchange Officer

Local Exchange Officer este persoana care se ocupă de buna desfășurare a Student Exchange Programme, proiect al IPSF(International Pharmaceutical Students’ Federation) la nivel local, ajută cu procesul de selecție atât a celor care pleacă din țară prin acest program, cât și a celor care vin. De asemenea, Local Exchange Officer se asigură și de organizarea SEP în București pentru studenții străini care aleg să facă practica de vară în orașul nostru. În plus, de anul acesta, Local Exchange Officer se ocupă cu buna desfășurare a proiectului Twinnet, din cadrul asociației EPSA (European Pharmaceutical Students’ Association).

Comisia de Cenzori

Comisia de Cenzori este structura care supraveghează activitatea membrilor Consiliului Director, a Coordonatorilor de Departamente, a responsabililor de proiect și a voluntarilor SSFB, verificând ca aceasta să fie în conformitate cu regulamentele SSFB. De asemenea, supraveghează procedura de vot (neavând drept de vot) și este responsabilă de buna desfășurare a Alegerilor în timpul Adunării Generale Ordinare. Comisia de Cenzori este compusă din 3 persoane, cea de a treia persoană fiind contabilul sau expertul contabil al SSFB.