Reprezentare

În a treia sau a patra săptămână de la începerea anului universitar se organizează Alegerile Studenților Reprezentanți în Consiliul Facultății și Senatul Universitar. Poate candida orice student al Facultății atât în Consiliul Facultății, cât și în Senatul Universitar. Candidaturile trebuie să conțină CV și scrisoare de intenție. După depunerea acestora și trimiterea lor către studenți au loc alegerile. În cadrul Facultății noastre avem 4 studenți reprezentanți în Consiliul Facultății și 2 studenți reprezentanți în Senatul Universitar. Carta-Universitatii-de-Medicina-si-Farmacie-Carol-Davila-din-Bucuresti-Versiunea-a-V-a Codul universitar al drepturilor și obligațiilor studentului din UMF „Carol Davila” Regulament de alegere a studenților reprezentanți în Consiliul Facultății și Senatul Universității SSFB Regulament privind activitatea profesionala a studentilor Statutul Studentului ANOSR

Informații

Burse

 1. Bursele se acordă numai studenților la buget și sunt de mai multe tipuri:
 2. Burse de performanță – astfel de burse primesc studenții care au media 10 pe linie fără a susține examene de mărire. Valoarea bursei este de 1000 lei pe lună.
 3. Burse de merit – în funcție de bugetul alocat anual, primii studenți cu cele mai mari medii beneficiază de câte 900 de lei pe lună pe parcursul anului universitar. Tot în această categorie sunt și primele medii de la admitere. Suma și numărul de beneficiari se pot schimba de la an la an.
 4. Burse sociale –  se obțin după anumite criterii cum ar fi:
 5. studenții orfani de unul sau ambii părinți, respectiv pentru care s-a dispus ca măsură de protecție plasamentul și care nu realizează venituri peste plafonul pentru acordarea bursei sociale;
 6. studenții bolnavi TBC, care se află în evidența unităților medicale, celor care suferă de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbție grave, insuficiență renală cronică, astm bronșic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, boli rare, tulburări din spectrul autist, boli hematologice (hemofilie, talasemie, etc.), surditate, fibroză chistică, cei infestați cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, cei cu handicap locomotor, spondilită anchilozantă sau reumatism articular și cu orice alte boli cronice pe care senatele universitare le pot lua în considerare;
 7. studenții a căror familie nu a realizat în cele 3 luni înainte de începerea semestrului/anului universitar un venit lunar net mediu per membru de familie mai mare decât salariul de bază minim net pe economie (1346 lei). (art. 6 alin. 2 OMEN nr. 3392/2017)
 8. Burse speciale – se acordă studenților care se încadrează în unul din următoarele cazuri:
 9. au obținut performanțe cultural-artistice deosebite, au obținut performanțe sportive deosebite sau pentru implicarea în activități extracurriculare și de voluntariat;
 10. Bursă specială cu caracter general:
 11. Bursă sportivă;
 12. Bursă culturală și artistică;
 13. alte situații stabilite de universitate prin regulamentele proprii. (art. 9 alin. 1 OMEN nr. 3392/2017),
 14. Aceste burse se acordă în funcție de criterii de performanță în baza metodologiei proprii, (art. 9 alin. 2 OMEN nr. 3392/2017) și sunt după cum urmează:
 15. Bursă specială „George Emil Palade” pentru activitate de cercetare, stagii clinice și școli de vară internaționale;
 16. Bursă specială „Dan Theodorescu & Ștefan Minovici” pentru activitate de dezvoltare profesională, socială și culturală.

Cămine

Pentru cazarea studenților, Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Carol Davila” din București pune la dispoziție câteva cămine cu condiții diferite de confort și cu tarif diferit, în funcție de posibilitatea fiecărui student sau în funcție de modalitatea în care a fost admis în cămin (olimpic, nota de admitere, probleme sociale, părinți cadre didactice). Studentul trebuie să depună o cerere de cazare în cămin pe platforma special creată, urmând ca cererile să fie analizate de către o comisie specială care repartizează locurile. Acestea sunt afișate la începutul lunii septembrie pentru studenții din anul I, iar pentru ceilalți ani la sfârșitul aceleiași luni.  Cele mai primitoare cămine sunt U-urile (U1, U2, U3, U4, U5, U6) situate în Regie, la maximum 5 minute de stația de metrou Grozăvești. Sunt camere cu câte 3 paturi, balcon, baie și bucătărie proprii. Următoarele cămine sunt:

Consiliere

Centrul de Consiliere Psihologică, Educațională și Profesională vine în sprijinul studenților cu următoarele tipuri de consiliere:

Tabere

Taberele pentru studenți sunt oferite de Ministerul Tineretului și Sportului împreună cu CCS/CCSS Tei. Studenții care beneficiază de burse sunt:
 1. Cazuri sociale;
 2. Studenți cu rezultate foarte bune, integraliști;
 3. Studenți care activează în cadrul CCS/CCSS Tei;
 4. Studenți implicați în activități de voluntariat, manifestări culturale, științifice, artistice.